بیماری های ستون فقرات

مرداد ۳۰, ۱۳۹۷
تنگی کانال نخاعی

تنگی کانال نخاعی

تنگی کانال نخاعی عارضه ای است که با کم بودن فضای کانال نخاعی مشخص شده و به دو صورت مادرزادی یا اکتسابی رخ می دهد. کاهش […]