بیماری های گردن

خرداد ۷, ۱۳۹۷
آسیب ویپلش

آسیب ویپلش

آسیب ویپلش آسیب ویپلش یا کشیدگی و رگ به رگ شدن گردن یکی از عارضه هایی است در اثر وارد شدن ضربه به گردن و اغلب […]