سندرم پیریفورمیس

سندرم پیریفورمیس

سندرم پیریفورمیس وضعیتی است که در آن عضله پیریفورمیس واقع در ناحیه باسن دچار اسپاسم شده و باعث درد باسن می شود. عضله پیریفورمیس همچنین می تواند عصب سیاتیک مجاور…
keyboard_arrow_up
مشاوره در واتس آپ