درد روتاتور کاف

درد روتاتور کاف

درد روتاتور کاف چیست؟ روتاتور کاف از چهار ماهیچه تشکیل شده است که تیغه شانه شما را احاطه کرده اند. هر عضله دارای یک تاندون است که آن را به…
keyboard_arrow_up
مشاوره در واتس آپ