بیوفیدبک

بهمن ۱۵, ۱۳۹۷
بیوفیدبک

بیوفیدبک و موارد کاربرد آن

بیوفیدبک یا بازخورد زیستی نوعی روش درمانی است که در آن از پاسخ های فیزیولوژیک افراد بمنظور درمان بیماری ها استفاده می شود. این روش درمانی با […]