دستگاه rTMS

فروردین ۲۰, ۱۳۹۸
دستگاه rTMS

دستگاه rTMS

دستگاه rTMS با تحریک مغناطیسی مغز و تحت تاثیر قرار دادن فعالیت الکتریکی مغز با میدان های مخناطیسی به درمان بسیاری از بیماری های روان پزشکی […]