کرایوتراپی

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۸
کرایوتراپی

کرایوتراپی

کرایوتراپی یا سرما درمانی روشی درمانی است که در آن بخشی یا کل بدن بیمار در معرض کاهش دما و سرما قرار می گیرد. کرایوتراپی درمانی […]