کایروپراکتیک

مرداد ۱۹, ۱۳۹۸
کایروپراکتیک

کایروپراکتیک چیست ؟

کایروپراکتیک عبارت است از علم شناخت مفاصل، به خصوص ستون فقرات و تنظيم و تطبيق (اجاستمنت) آن ها در محل مناسب خود. این روش درمانی با […]