شکستگی مفصل هیپ

شکستگی مفصل هیپ

شکستگی مفصل هیپ (ران) و درمان آن اغلب دکتر ارتوپد میتواند تعیین کند که شما یک شکستگی بر اساس علائم و پوزیشن (وضعیت) غیرطبیعی مفصل هیپ و پایتان دارید یا…
فهرست
مشاوره در واتس آپ