تعرفه فیزیوتراپی در منزل تهران

تعرفه فیزیوتراپی در منزل تهران

تعرفه فیزیوتراپی در منزل تهران

در این مقاله راجع به تعرفه، هزینه و قیمت فیزیوتراپی در منزل کمر و زانو در تهران و کرج بحث خواهیم کرد.

تعرفه و هزینه (قیمت) فیزیوتراپی در منزل به چه صورت است؟

اولین نکته ای که راجع به قیمت و هزینه یا تعرفه فیزیوتراپی در منزل تهران باید مطرح کنیم این موضوع است که تعداد عضوهای نیازمند فیزیوتراپی در منزل چه تعداد هستند چرا که برای مثال برای فیزیوتراپی در منزل کمر یا فیزیوتراپی در منزل دیسک کمر ممکن است درد فقط در ناحیه کمری باشد و در برخی موارد فیزیوتراپی در منزل کمر ممکن است شامل فیزیوتراپی در منزل پا شامل فیزیوتراپی در منزل لگن،فیزیوتراپی در منزل ران (هیپ)،فیزیوتراپی در منزل زانو و حتی فیزیوتراپی در منزل مچ پا هم بشود بنابراین باید به این نکته توجه داشت که چه قسمت هایی نیازمند خدمات فیزیوتراپی در خانه و منزل هستند و تعداد عضوهای نیازمند فیزیوتراپی، هزینه فیزیوتراپی در منزل را تحت الشعاع قرار میدهد.

فیزیوتراپی در منزل دردهای ارجاعی و انتشاری

همانطور که در مثال بالا نیز ذکر شد گاهی فیزیوتراپی یک ناحیه برای مثال فیزیوتراپی کمر مد نظر درمان توسط پزشک متخصص مربوطه است که فیزیوتراپیست برای بیمار انجام دهد ولی گاهی دردها،ارجاعی از یک نقطه و منبع درد به قسمت های دیگر هستند برای مثال دردهای ناشی از تریگر پوینت و نقاط ماشه ای ممکن است در قسمتی غیر از منبع درد ارجاع شود در اینجا لازم است فیزیوتراپی در منزل برای منبع ایجاد کننده درد یعنی فیزیوتراپی تریگر پوینت انجام شود چرا که عامل اصلی درد میباشد. علاوه بر این ما دردهای انتشاری نیز داریم برای مثال در فتق دیسک گردن ممکن است درد علاوه بر گردن، نواحی اندام فوقانی شامل کول،سرشانه،مفصل شانه،بازو،آرنج،ساعد و حتی مچ دست را نیز درگیر کند.

بنابراین فیزیوتراپی در منزل برای این مورد براساس نواجی درگیر میتواند شامل فیزیوتراپی در منزل گردن،فیزیوتراپی در منزل شانه،فیزیوتراپی در منزل بازو،فیزیوتراپی در منزل آرنج،فیزیوتراپی در منزل ساعد و حتی فیزیوتراپی در منزل دست (فیزیوتراپی در منزل مچ دست و انگشتان) باشد.مثال دیگر فتق دیسک کمر یا تنگی کانال نخاع کمر است که ممکن است باعث اختلال حس و دردهای ناحیه کمر،لگن،ران،زانو و حتی مچ پا و انگشتان نیز بشود. در اینجا نیز مشابه مثال بالا بر اساس نواحی نیازمند فیزیوتراپی،هزینه و تعرفه و قیمت فیزیوتراپی در منزل توسط فیزیوتراپیست و براساس شهر مربوط (برای مثال در اینجا فیزیوتراپی در منزل تهران و کرج) تعیین میگردد.

تعرفه فیزیوتراپی در منزل تهران و کرج

هر ساله بر اساس ضوابط و قوانین سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و انجمن فیزیوتراپی ایران،تعرفه خدمات فیزیوتراپی تعیین میشود. این اعلام تعرفه ها شامل تعرفه،هزینه و قیمت فیزیوتراپی در منزل تهران و فیزیوتراپی در منزل کرج نیز میشود. لازم به ذکر است که معمولا و سالانه براساس میزان تورم سالیانه کشور تعرفه و هزینه خدمات فیزیوتراپی تخصصی دستی (منوال تراپی یا فیزیوتراپی با دست)،تمرین درمانی،هیدروتراپی،سوزن درمانی (درای نیدلینگ یا طب سوزنی خشک)، انواع دستگاه فیزیوتراپی شامل الکتروتراپی تنس ،فارادیک،اف ای اس،اینترفرنشیال،روسی و بسیاری از دستگاه های فیزیوتراپی تحریک کننده کاهنده درد و التهاب و تقویت کننده عضلات بر اساس تعداد عضو و اندام های نیازمند فیزیوتراپی تعیین شده و اعلام میگردد.

هزینه خدمات فیزیوتراپی در منزل نیز بر همین منوال و بر اساس تعداد اندام ها و خدمات مورد نیاز بیمار تعیین میکردد پس اعلام هزینه و قیمت ثابت برای فیزیوتراپی در منزل تهران و فیزیوتراپی در منزل کرج برای بیماران مورد تایید انجمن فیزیوتراپی ایران نمیباشد و نقض قولنین و مقررات میباشد.

در این چند سال سعی شده است که با مراکز و شرکت های غیرقانونی و غیر معتبر ارسال کننده فیزوتراپیست برای ارائه خدمات فیزیوتراپی در منزل که تعرفه شکنی کرده یا از دانشجوهای فیزیوتراپی سواستفاده میکنند برخورد قاطع و قانونی صورت بگیرد.از همه هم میهنان عزیز خواهشمندم در صورت برخورد با چنین مراکزی مراتب را به معاونت درمان اطلاع دهند.

فیزیوتراپی در منزل شامل چه خدماتی میشود؟

فیزیوتراپیست براساس نیاز بیمار در جلسه فیزیوتراپی در منزل اولین کاری که انجام میدهد کلینیکال اگزم یا معاینه بالینی دقیق بیمار است. فیزیوتراپیست به نسخه تجویز شده ی بیمار کاملا توجه نموده،سپس از بیمار تاریخچه گیری میکند تا از زمان و علل احتمالی شروع درد یا مشکلات دیگه بیمار مطلع شود.بعد از تاریخچه گیری،معاینه بالینی کاملا دقیقی از بیمار انجام داده و علائم بیمار شامل symptoms و signs را بررسی میکند.سپس بر اساس علت یا علل احتمالی،برنامه و پروتکل درمان فیزیوتراپی در منزل را معین کند.

فیزیوتراپی در منزل توسط آقا و خانم

سعی کلینیک فیزیوتراپی ما بر این است که حتی الامکان و به جهت قانون طرح انطباق فیزیوتراپی در منزل آقا توسط فیزیوتراپیست آقا و فیزیوتراپی در منزل خانم توسط فیزیوتراپیست خانم انجام گردد.

فیزیوتراپی در منزل با انواع دستگاه فیزیوتراپی مدرن

در کلینیک فیزیوتراپی ما سعی بر این است که خدمات فیزیوتراپی چه بصورت درمان در کلینیک و مرکز فیزیوتراپی و چه به شکل فیزیوتراپی در منزل، با استفاده و کاربرد دستگاه های مدرن و به روز فیزیوتراپی انجام شود.

فیزیوتراپی در منزل چه فیزیوتراپی در منزل توسط مرد و چه فیزیوتراپی در منزل توسط زن با امکانات کامل و آپدیت فیزیوتراپی صورت میپذیرد.در کنار استفاده از انواع دستگاه فیزیوتراپی،تمرین درمانی و ورزش درمانی تخصصی توسط فیزیوتراپیست آقا و خانم به شکل فیزیوتراپی در منزل توسط آقا و همینطور فیزیوتراپی در منزل توسط خانوم انجام میشود.

تعرفه خدمات فیزیوتراپی در منزل توسط آقا و فیزیوتراپی در منزل توسط بانوان و خانم (خانوم) مشابه بوده و تفاوت وجود ندارد مگر اینکه خدمات تخصصی اضافه ای توسط فیزیوتراپیست آقا یا خانم برای بیمار خاصی انجام شود.

فیزیوتراپی در منزل در چه مناطقی امکان پذیر است؟

کلینیک فیزیوتراپی ما خدمات فیزیوتراپی در منزل تهران را در تمام نقاط و همچنین فیزیوتراپی در منزل کرج را انجام میدهد.

فیزیوتراپی در منزل تهران شامل فیزیوتراپی در منزل شمال تهران،فیزیوتراپی در منزل شرق تهران،فیزیوتراپی در منزل غرب تهران،فیزیوتراپی در منزل جنوب تهران و فیزیوتراپی در منزل مرکز تهران میشود.

فیزیوتراپی در منزل در سراسر تهران بزرگ توسط فیزیوتراپیست های مجرب و حرفه ای آقا و خانوم به صورت فیزیوتراپی در منزل توسط آقا و فیزیوتراپی در منزل توسط خانم ارائه میگردد.

تمام فیزیوتراپ های ارسالی از کلینیک و مطب فیزیوتراپی ما دارای کارت نظام پزشکی فیزیوتراپی ایران و همچنین کارت انجمن فیزیوتراپی ایران میباشند.

از هم میهنان عزیزمان خواهش ویژه ای داریم و آن این است که قبل از دریافت خدمات فیزیوتراپی در منزل،کارت نظام پزشکی یا انجمن فیزیوتراپی ایران را از فیزیوتراپیست خود طلب نمایند و در سایت نظام پزشکی نیز اسم و شماره نظام پزشکی فرد فیزیوتراپ را جستجو کنند.در صورت عدم نمایش و ارائه کارت نظام پزشکی و کارت انجمن فیزیوتراپی ایران،از شروع به کار وی خودداری به عمل آورند.

نویسنده: فیزیوتراپیست محمدرضا جان پور
شماره نظام پزشکی : ف ۴۹۳۹
فیزیوتراپی در کلینیک و‌ منزل (تهران،کرج)
نوبت دهی مشاوره و درمان : ۰۹۱۲۲۶۵۵۶۴۸

کلمات کلیدی :

فیزیوتراپی زانو – فیزیوتراپی در منزل زانو – فیزیوتراپی زانودرد – فیزیوتراپی در منزل توسط آقا – فیزیوتراپی در منزل توسط خانم – فیزیوتراپی درد زانو – فیزیوتراپی در منزل توسط خانوم – فیزیوتراپی زانو درد – دکتر فیزیوتراپ – متخصص فیزیوتراپی – دکتر فیزیوتراپی – دکتر متخصص فیزیوتراپی – دکتر فیزیوتراپیست – درمان زانودرد – درمان آرتروز زانو – فیزیوتراپی آرتروز زانو – درمان درد زانو – فیزیوتراپی کمردرد – فیزیوتراپی کمر – فیزیوتراپی درد کمر – فیزیوتراپی دیسک کمر – هزینه فیزیوتراپی کمر – هزینه فیزیوتراپی زانو – تعرفه فیزیوتراپی در منزل تهران – انجمن فیزیوتراپی ایران – نظام پزشکی

مقالات بیشتر

کمردرد حاد

کمردرد حاد یک بیماری شایع است که بسیاری از افراد در مقطعی از زندگی خود آن را تجربه می کنند. با شروع ناگهانی درد در پشت مشخص می شود که معمولاً از چند روز تا چند هفته طول می کشد. کمر درد حاد می تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله کشیدگی عضلانی، رگ به…

کمردرد به چه دلایلی رخ می دهد؟

کمردرد یکی از شایعترین بیماری های سیستم اسکلتی_عضلانی بدن انسان است بطوری که بسیاری از مراجعان به مراکز درمانی و کلینیک های فیزیوتراپی را افراد مبتلا به کمردرد تشکیل می دهند. متاسفانه با شیوع چاقی و کمر تحرکی سن ابتلا به کمردرد کاهش یافته بطوری که امروزه بسیاری از جوانان و حتی کودکان از کمردرد…

درمان دستی دیسک کمر

درمان دستی دیسک کمر به یک رویکرد عملی اشاره دارد که توسط فیزیوتراپیست ها برای کاهش درد و اختلال عملکرد مرتبط با فتق دیسک کمر یا برآمدگی در قسمت پایین کمر استفاده می شود. مشکلات دیسک کمر یکی از دلایل شایع کمردرد، سیاتیک و سایر علائمی است که می تواند به طور قابل توجهی بر…

فیزیوتراپی در درمان اختلالات جنسی

فیزیوتراپی در درمان اختلالات جنسی یک راهکار موثر و نوین است که توسط متخصصان فیزیوتراپی کف لگن ارائه می شود. سلامت جنسی یک جنبه حیاتی از رفاه کلی است و فیزیوتراپی، به ویژه فیزیوتراپی کف لگن (PFPT)، به عنوان یک ابزار ارزشمند در رسیدگی به اختلالات مختلف جنسی ظاهر شده است. این رویکرد یک راه…

اسپوندیلیت

اسپوندیلیت به گروهی از شرایط التهابی اشاره دارد که بر ستون فقرات و مفاصل تأثیر می گذارد. شایع ترین نوع، و اغلب به عنوان “اسپوندیلیت” شناخته می شود، اسپوندیلیت آنکیلوزان (AS) است. این وضعیت در درجه اول مفاصل بین مهره های ستون فقرات را هدف قرار می دهد و باعث التهاب، درد و سفتی می…

فیزیوتراپی در درمان واژینیسموس

فیزیوتراپی در درمان واژینیسموس یک رویکرد موفقیت آمیز است که امروزه طرفداران زیادی پیدا کرده است. واژینیسموس، وضعیتی که با سفت شدن غیرارادی عضلات کف لگن در هنگام تلاش برای دخول در واژن مشخص می شود، می تواند باعث ناراحتی قابل توجهی شود و بر صمیمیت جنسی تأثیر بگذارد. خوشبختانه، فیزیوتراپی یک رویکرد ایمن و…

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فیزیوتراپی در منزل

جستجو

دسته ها

دسته‌ها

آخرین مقالات

فیزیوتراپیست محمد رضا جان پور
keyboard_arrow_up
مشاوره در واتس آپ